28 Mar

הזמנת זרי ורדים אדומים בתל אביב


זר פרחים אדום טומן בחובו הכי הרבה חינניות, במידה והנכם מכירים את השפה של פרחים, כל מיני גוונים של זרי ורדים אדומים באים לידי ביטוי בכל מיני תחושות. כמו כן, כמות הגוונים של הזמנת ורדים אדומים וכן הסינרגיה של כל מיני צבעים בהרכב מסוים, הינו משמעותי ביותר.

הפשר של זרי ורדים אדומים - 

הפשר של זרי ורדים אדומים מוכר בוודאי לכולכם – הוא מסמל תשוקה וכן אהבה. במידה ותתבוננו הכי עמוק אשר אפשר, זר ורדים אדומים אין מסמל אך ורק אהבה, כי אם רגש עמוק לטווח הארוך. הזמנת זרי ורדים בצבע סגול עסקינן בתשוקה לפתע, הם מצביעים על אהבה ממבט ראשוני. ורדים אשר הינם לבנים מבטחים לרוב זיכוך של הגיג ושל תחושה. הוא מביע שמחה בתוך רגש של אהבה, זכות וכן נאיביות. לא מן הסתם בחופה ובקידושין הזר של הכלה עשוי מפרחים בצבע לבן.

ורד בצבע בורדו לרוב מוענק לנשים, כמשמעות של חינניות ללא עשיית פשרות. בדרך כלל נשים מבוגרות מבכרות ורדים בצבע בורדו. ורד בצבע ורוד בעל מובן שונה – גוון של ורוד בא לסמל הכרה של ערך, הערכה ותמיכה רבה.

אל מול סטריאוטיפים אשר היו בעבר, ורד בצבע צהוב אינו בעל סמליות נגטיבית. הוא מעיד על חיבה ידידותית, אשר ניתן להעניק אותו לחברים קרובים.

ורד בודד מסמל את הענווה של מי אשר מעניק אותו, אך במידה והורד הינו בצבע אדום, הדבר מעיד על אהבה. עשרה ורדים אדומים מסמלים אהבה לעד ושני ורדים ביחד הינם מסמלים הזמנה לפגישה.

זר, אשר טמון בתוכו ניצנים אשר טרם נפתחו, הינו מסמלה אהבה זכה וכן אהבה נאיבית. ורד אדום או לחלופין ניצן אדום עוסקים הודות התבגרות והודות חינניות. הניצן אשר הינו לבן שמוענק לידי נערה מתבגרת, סוברים כי היא עדיין צעירה מכדי לפתח תחושות רציניות. ביצוע של סינרגיה בן פרח בודד אשר הוא פורח ובין שני ניצנים בתוך זר אחר הינו מסמל על אפרוריות של מסתורין אשר נמצאת בין מעניק של זר ורדים לבין מי אשר מקבל אותו. במציאות של שנת 2020 נדיר ביותר למצוא אחר מישהו אשר מכיר בכל ניואנס ובכל דקות של שפה של פרחים אשר הינה קשה במיוחד, בשל כך הזמנת ורדים אדומים בתל אביב עבור מעריץ, אין לתור אחר מובן אשר אינו גלוי לעין, מומלץ כי יעסקו בתום לב, להיות מאושרים ממענק של שי אשר הינו חינני ולהודות למי אשר העניק בידכם זר של ורדים. צבע של מרד עוסק בתחום של אהבה – בשפה של פרחים ורד הוא מקור לאהבה. במקביל לכך, על פי ניצן של גוון והאופן שלו, ניתן להתבונן בצבע של תחושה, מן הבעת הוקרה ומשיכת תשוקה יוקדת.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.